Metsät, saaret ja muut luonnonrikkaudet , miten sinä haluat Suomen ?

The woods, islands and other richness of nature, how do you want Finland?

I boschi, le isole e  le altre ricchezze della  natura, tu come vuoi la Finlandia ?

Finland for you , here we are!

Silence, misterius and inviting

Silence, misterious and inviting

We can organize  all kinds of trips in Finland,  just tell us what you fancy.

Voimme järjestää kaikenlaisia matkoja Suomessa, kerro vain mistä pidät.

Possiamo organizzare ogni genere di gita,  dicci solo cosa  cerchi..

Minun Helsinkini

2014-04-10_16.21.55

Helsinki tarjojaa tuhansia yksityiskohtia, joita emme välttämättä huomaa. Pienet asiat muodostavat kuitenkin kokonaisuuden jonka näemme edessämme. Opi katsomaan asioita toisin silmin.

Helsinki offers thousands of details which we do not necessarily notice. Little details form the whole that we see in front of us. Learn to see with new eyes.

Helsinki offre mille sfaccettature, che sempre  non notiamo. Piccole cose che formano un grande insieme. Guarda con i tuoi occhi.

022042214

WITHOUT OLDONES

Programs also  for younger ones.

Ohjelmia myös nuorimmille.

Programmi  anche per i piu´ giovani

wannaseefinland@gmail.com

 

IMG-20130915-WA0001

Helsingissä on 100 km rantaa ja 300 saarta niille voit päästä ;kanooteilla, soutuveneillä , vuorolaivoilla ja tilauslaivoilla.

Helsinki has 100 km beaches and 300 islands. You can get there with canoes, rowing boats,or liners or with renting boats.

Helsinki ha 100 km di spiagge e 300 isole. Puoi visitare le sue isole con la canoa, con la barca a remi , con i traghetti di linea o con piccoli motoscafi(che non necessitano di patente nautica) a noleggio.

Aina meren keskellä